ÇEBİ VAKFI

BİLİMDE ÇEBİLER

BİLİMDE ÇEBİLER

Prof. Doktor Hasan ÇEBİ : Türk Dili Ve Edebiyatı 1998-199 Türkistan Ahmet Yesevi Üni. Tr. Dil. Ve Ede. Böl. Bşk. 2000-2001 Moldova Gagavuz Özerk Bölgesi Komrad Devlet Üni. Türk Dili Ve Edebiyatı Bl. Bşk. 2002-2003 Kazakistan Astana Avrasya Üni. M. Öğ. Üyesi

Prof. Doktor Yusuf Nurettin İSMAİLÇEBİOĞLU: Karadeniz Teknik Üni. Ordu Ziraat Fakültesi Dekanı

Prof. Doktor Saadet ÇEBİ: Hacettepe Üni. Diş Hekimliği Fakültesi

Prof. Doktor. Zerrin ÇEBİ: İstanbul Üni. Diş Hekimliği Fakültesi

Prof.Dr. Yalçın ÇEBİ:Lisans, DEÜ Müh. Fak., 1986.

Y. Lisans, DEÜ Fen Bil. Enst., 1988.

Doktora, DEÜ Fen Bil. Enst., 1995.

Doçent, DEÜ Müh. Fak., 2000.