DİĞER HABERLER

10. Mütevelli Heyet Toplantısı

10. Mütevelli Heyet Toplantısı

9.02.2019 TARİHLİ 10. OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarih ve 234 sayılı kararı gereğince, mütevelli heyet toplantısı, 9.02.2019 tarihinde belirtilen adreste, vakıf merkezinde, hazirunda imzası bulunanların asaleten/vekâleten katılımları ile açılmıştır.

Toplantı yeter çoğunluğun sağlandığı tespit edildikten sonra,  Vakıf Başkanı Tayfun Çebi’nin açılış konuşması ile 10.Olağan Mütevelli Heyet toplantısına başlandı.

Gündemin 1. maddesine geçilerek 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Gündemin 2. Maddesine göre Divan Heyeti Başkanlığına Vural Çebi, kâtip üyeliğine Ayşe Çebi ve Tuncay Çebi oy birliği ile seçilmiştir.

Divan Heyeti başkanı Vural Çebi tarafından gündem konu başlıkları okunarak Gündemin 3. Maddesi gereği 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilançosu, gelir ve gider tablosu vakıf genel sekreteri Osman Cem Çebi tarafından okundu. Her iki rapor ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar hakkın da aleyhte görüş bildiren olmadı. Toplantıya katılanlardan Ahmet Nur Çebi,  Gökhan Çebi, İrfan Çebi, Hakan Çebi faaliyet raporları hakkın da olumlu görüşler bildirdiler.

Gündemin 4. Maddesi; 2018 yılı Denetim Kurulu raporu denetici Hilmi Çebi tarafından okundu görüş bildiren olmadı.

Gündemin 5.Maddesi gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları görüşmeler sonun da Çebi Vakfının 2018 yılı faaliyetleri ile bilançosu ve gelir giderleri ayrı ayrı mütevelli heyet üyeleri oylarına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda 2018 yılı Faaliyet Raporu, bilançosu ve gelir gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile raporların ibrasına karar verildi.

Gündemi 6. Maddesi; 2019 yılı vakıf faaliyetlerinin görüşülmesi ile ilgili olarak üyelerden Ahmet Nur Çebi, İrfan Çebi, Hilmi Çebi, Vural Çebi, Mustafa Yılmaz İsmailçebi, Mehmet Çebi, Polat Çebi ayrı ayrı söz alarak her biri vakfın daha ileriye taşınması için faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesiyle birlikte vakıf yönetiminin yapmış olduğu tüm çalışmalar olumlu karşılandığını ve yapılan faaliyetlerin desteklendiği yönün görüşlerini bildirdiler.

Gündemim 7. Maddesi gereğince vakıf faaliyetleri doğru harcandığı ve bütçe gelirleriyle bağlantılı olarak vakfa taşınmaz alınması ve alınmış taşınmazların vakıf faaliyetleri doğrultusunu da değerlendirmek üzere; satılması konusun da yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucun da vakfın gayrimenkul alım ve mevcut gayrimenkullerin satımı konusun da yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verildi.

Gündemin 8. Maddesi; Mütevelli Heyet gelir ve bağışları ilgili görüşmeler vakfın gelirlerini artırmak üzere faaliyetler de bulunmak ve bağışlar toplamak üzere vakıf yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi; 2019 vakıf bütçesi görüşüldü oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi; Mütevelli Heyeti başkanlığına Ahmet Nur Çebi oy birliği ile seçildi.

Onursal başkanlığa Yaşar Kaptan Çebi

Vakıf İstişare kuruluna kurucu senette isimleri geçen Yaşar Kaptan Çebi, Saffet Çebi, İrfan Çebi ve Mutlu Çebi’nin oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

Gündemin 11 Maddesi; Vakıf Yönetim Kurulu üyeliklerine; Tayfun Çebi, Hakan Çebi, Tuncay Çebi, Osman Cem Çebi ve Polat Çebi oy birliği ile iki yıllığına seçilmiştirler.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Fatih Çebi, Mustafa Çebi, Mehmet Çebi, , Gökhan Çebi, Hasan Aydın Çebi oy birliği ile iki yıllığına seçilmiştir.

Denetim Kurulu Üyeliklerine; Coşkun Çebi, Hilmi Çebi, Mustafa Yılmaz İsmailçebi oy birliği ile seçilmiştirler.

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Yurdanur Çebi, Adil Çebi ve Süheyla Çebi Karahan Oy birliği ile seçilmiştir.

 

Ekler:

1- 2018 Yılı Faaliyet Raporu,

2- 2018 Yılı Denetleme Kurulu Raporu,

3- 2018 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu,

4- 2019 Yılı Tahmini Bütçesi,

 

Divan Heyeti Başkanı                     Katip                              Katip

       Vural Çebi                             Ayşe  Çebi                     Tuncay Çebi