DİĞER HABERLER

14. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı

14. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı

18.02.2023 TARİHLİ 14. OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Vakıf Yönetim Kurulunun 16.01.2023 tarih ve 275 sayılı kararı gereğince, mütevelli heyet toplantısı,18.02.2023 tarihinde belirtilen adreste, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için çoğunluk aranmak sizin vakıf merkezinde, hazirunda imzası bulunanların asaleten/vekâleten katılımları ile açılmıştır.

Gündemin 1. Maddesine öngörüldüğü şekilde 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak Pazarcık depremin de şehit olanlar ile birlikte Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına saygı duruşu yapılarak ruhlarına şad edildi.

Gündemin 2. Maddesine göre Divan Heyeti Başkanlığına Vural Çebi, kâtip üyeliğine Ayşe Çebi ve İrfan Çebi oy birliği ile seçilmiştir.

Divan Heyeti başkanı Vural Çebi tarafından gündem konu başlıkları okundu Gündemin 3. Maddesi gereğince 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilançosu, gelir ve gider tablosu vakıf genel sekreteri Osman Cem Çebi tarafından okundu.

Okunan raporlar hakkında lehte ve aleyhte söz alan olmadı.

Denetim kurulu raporu denetçilerden Mustafa Yılmaz İsmailçebi tarafından okundu aleyhte görüş bildiren olmadı.

Gündemin 4. Maddesi gereğince yukarda okunan Faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporları ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar hakkında aleyhte görüş bildiren olmadı.

Gündemin 5.Maddesi gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarının ayrı ayrı ibrası istendi görüşmeler sonun da Çebi Vakfının 2022 yılı faaliyetleri ile bilançosu ve gelir giderleri ayrı ayrı mütevelli heyet üyeleri oylarına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu ve Gelir Gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu raporu okundu aleyhte söz alan olmadı,

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile raporların ibrasına karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi gereğince 2023 yılı vakıf faaliyetleri ile ilgili olarak Yaşar Kaptan Çebi söz aldı. Yaptığı konuşmada geçmiş yönetimlerin kısmen de olsa, başarılı işler yaptığını ancak bundan sonra daha kültürel ve sosyal faaliyet organizasyonlarına yer verilmesi gerektiğini belirtti. Zira vakıf üyeleri birbirlerini tanımakta da güçlük çekmektedirler, birlikteliğin ve dayanışmanın daha üst safhaya çıkarılması için aile gençlerimizin vakıf faaliyetlerine katılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiği kanısındayım dedi. Üyelerden Mehmet Çebi söz alarak vakfımızın tanıtılması için daha etkin işler yapılması gerekliğini belirtti, aynı mahiyette söz alan Vural Çebi’de yeni seçilecek olan yönetim kurulu üyelerimizden yılda iki kez yukarda belirtilen konular da görüş alışverişin de bulunmak dayanışmayı üst düzeye çıkarmak için vakıf üyeleriyle yemek programının faydalı olacağını belirtti.

 Gündemin 7. Maddesi gereğince Vakfa gayrimenkul alımıyla, satımıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Alım ve satımla ilgili faaliyetleri doğru harcandığı ve bütçe gelirleriyle bağlantılı olarak vakfa taşınmaz alınması ve alınmış taşınmazların vakıf faaliyetleri doğrultusunu da değerlendirmek üzere; satılması kiralamasıyla ve kira sözleşmelerini imzalama konusun da yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi. Yapılan oylama sonucun da vakfın gayrimenkul alım ve mevcut gayrimenkullerin satımı konusunda yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verildi.

Ayrıca vakfımızın üyesi Mehmet Çebi gayrimenkul alımı veya kiralanmasıyla ilgili olarak vakıflar genel müdürlüğü nezdinde yapılabileceğini ve bu konuda üzerine düşen görevi yapacağını belirtti.

Gündemin 8. Maddesi; Mütevelli Heyet gelir ve bağışları ilgili görüşmeler vakfın gelirlerini artırmak üzere faaliyetler de bulunmak ve bağışlar toplamak üzere vakıf yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi; 2023 vakıf bütçesi sunumu yapıldı görüşüldü oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi; Mütevelli Heyeti başkanlığına Ahmet Nur Çebi oy birliği ile seçildi.

Onursal başkanlığa Yaşar Kaptan Çebi

Vakıf İstişare kuruluna kurucu senette isimleri geçen Yaşar Kaptan Çebi, Saffet Çebi, İrfan Çebi ve Mutlu Çebi’nin oy birliği ile seçilmesine karar verildi.

Gündemin 11 Maddesi; Vakıf Yönetim Kurulu üyeliklerine; Hakan Çebi, Tuncay Çebi, Hami Çebi, Fatih Çebi ve Orhan Çebi oy birliği ile iki yıllığına seçilmiştirler.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Musatafa Yılmaz İsmailçebi, Osman Cem Çebi, Polat Çebi, , İrfan Çebi, Mustafa Çebi oy birliği ile iki yıllığına seçilmiştir.

Denetim Kurulu Üyeliklerine; Vural Çebi, Mehmet Çebi, Hilmi Çebi oy birliği ile seçilmiştirler.

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; Yurdanur Çebi, Adil Çebi ve Süheyla Çebi Karahan Oy birliği ile seçilmiştir.

Gündemin 12. Maddesi gereğince katılanlar, gelecek dönem için tüm aile bireylerini bir araya getirecek organizasyon yapılmasını önerdiler, yönetime seçilenlerin sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanılması gerektiği belirtildi. Bu arada toplantıya katılan Ahmet Nur Çebi deprem bölgesinde yeni geldiğini belirti, gözlemlerini anlattı, vakıf olarak bölgeye kreş veya yaşlılar yurdu yapılması gerektiğini önerdi. Daha önce alınan karar gereğince vakfımıza üstün hizmetlerde bulunan vakıf üyelerimizden Yaşar Kaptan Çebi, Ahmet Nur Çebi, İrfan Çebi, Tayfun Çebi’ye teşekkür belgeleri vakıf üyeleri tarafından taktim edildi. Hazır da olmayan vakıf üyelerinin teşekkür belgelerin kendilerine ziyaret ederek sunulması kararlaştırıldı

 

Gündemin 13. Maddesi; dilek ve temenni konuşmaları ile birlikte mütevelli heyet toplantısının sona erdirilmesine karar verilerek iş bu tutanak imza altına alındı. 

 

 

Ekler:

1- 2022 Yılı Faaliyet Raporu,

2- 2022 Yılı Denetleme Kurulu Raporu,

3- 2022 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu,

4- 2023 Yılı Tahmini Bütçesi,

 

Divan Heyeti Başkanı                     Kâtip                                Kâtip

      Vural Çebi                             Ayşe Çebi                         İrfan  Çebi