DİĞER HABERLER

11. Mütevelli Heyeti Toplantısı

11. Mütevelli Heyeti Toplantısı

22.02.2020 TARİHLİ 11. OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Vakıf Yönetim Kurulunun 20.01.2020 tarih ve 246 sayılı kararı gereğince, mütevelli heyet toplantısı, 22.02.2020 tarihinde belirtilen adreste, vakıf merkezinde, hazirunda imzası bulunanların asaleten/vekâleten katılımları ile açılmıştır.

Toplantı yeter çoğunluğun sağlandığı tespit edildikten sonra,  Vakıf Başkanı Tayfun Çebi’nin açılış konuşması ile 11.Olağan Mütevelli Heyet toplantısına başlandı.

Gündemin 1. maddesine geçilerek 1 dakikalık saygı duruşu yapılarak şehitlerimizin ruhlarına şad edildi.

Gündemin 2. Maddesine göre Divan Heyeti Başkanlığına Vural Çebi, kâtip üyeliğine Ayşe Çebi ve Mustafa Çebi oy birliği ile seçilmiştir.

Divan Heyeti başkanı Vural Çebi tarafından gündem konu başlıkları okunarak Gündemin 3. Maddesi; 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, bilançosu, gelir ve gider tablosu vakıf genel sekreteri Osman Cem Çebi tarafından okundu.

Marmara Ereğli’sindeki binamızın satın aldığımızdaki görseli ve yapılan tadilat çalışmalarından sonraki görselini slayt olarak izlettikten sonra raporda da belirtilen tadilat detaylarının ve yapılan çalışmaların sonuçlarının çok güzel olduğunu dile getiren Vural Çebi; biz bu binayı aldığımızda açıkçası bu duruma geleceğini hiç düşünmemiştik dedi.

Mustafa Çebi;  vakıf binasının bu duruma gelmesi sadece maddi destekler ile sınırlı değil, oradaki birçok bürokrasi ile ciddi mücadele edilerek başta Yaşar Kaptan Çebi ve Tayfun Çebi olmak üzere bizlerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Herkesin beğendiği, takdir ettiği bölge halkının da beğenisini kazanan çok görkemli bir yapı oldu. Yaşar Kaptan Çebi binanın her noktasını en ince detayına kadar çok titiz olarak başında bulunarak takip etti. Binaya kazandırılacak en ufak detayı değerlendirdi. Siz bunları maddi gider olarak gösteremiyorsunuz ancak, Yaşar Kaptan Çebi oradaki her hamle ile binanın değerini kat kat artıracak çalışmalar yaptırdı.

Her iki rapor ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar hakkında aleyhte görüş bildiren olmadı. Toplantıya katılanlardan Vural Çebi, Mustafa Yılmaz İsmailçebi, Polat Çebi, Hakan Çebi, Fatih Çebi, Gökhan Çebi, Ömer Naci Çebi  faaliyet raporları hakkında olumlu görüşler bildirdiler.

Gündemin 4. Maddesi; 2019 yılı Denetim Kurulu raporu denetici Hakan Çebi tarafından okundu görüş bildiren olmadı.

Gündemin 5.Maddesi gereği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları görüşmeler sonun da Çebi Vakfının 2019 yılı faaliyetleri ile bilançosu ve gelir giderleri ayrı ayrı mütevelli heyet üyeleri oylarına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda 2019 yılı Faaliyet Raporu, bilançosu ve gelir gider tabloları oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı ibrası oylamaya sunuldu, oy birliği ile raporların ibrasına karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi; 2020 yılı vakıf faaliyetlerinin görüşülmesi ile ilgili olarak üyelerden Vural Çebi, Mustafa Yılmaz İsmailçebi, Polat Çebi ayrı ayrı söz alarak her biri vakfın daha ileriye taşınması için faaliyetlerinin daha yaygın hale gelmesiyle birlikte vakıf yönetiminin yapmış olduğu tüm çalışmalar olumlu karşılandığını ve yapılan faaliyetlerin desteklendiği yönün görüşlerini bildirdiler.

Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Nur Çebi’de toplantıya katılarak hoş geldiniz arkadaşlar diyerek yönetim kurulunu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Gündemin 7. Maddesi; Vakıf faaliyetleri doğru harcandığı ve bütçe gelirleriyle bağlantılı olarak vakfa taşınmaz alınması ve alınmış taşınmazların vakıf faaliyetleri doğrultusunu da değerlendirmek üzere; satılması konusun da yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucun da vakfın gayrimenkul alım ve mevcut gayrimenkullerin satımı konusunda yönetim kuruluna yetki oy birliği ile verildi.

Gündemin 8. Maddesi; Mütevelli Heyet gelir ve bağışları ilgili görüşmeler vakfın gelirlerini artırmak üzere faaliyetler de bulunmak ve bağışlar toplamak üzere vakıf yönetimine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi; 2020 vakıf bütçesi görüşüldü oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. Maddesi; Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Çebi; vakfımıza daha fazla ilgi ve alaka olmalı, maddi destek göremiyoruz. Bu konuda sadece ramazan ayında belli kişilerin ve şartlı burslar ile yardımlar yapılıyor, bu konuda daha çok destek olmalı dedi.

Vural Çebi, yardım konusunu Hakan Çebi ve Mustafa Yılmaz İsmailçebi ile konuştuk, fakat ülke olarak da zor zamanlardan geçiyoruz. Somut olarak yapılanları göz ardı edemeyeceğiz, finansman olarak projeler sağlamamız gerekiyor.

.

Ekler:

1- 2019 Yılı Faaliyet Raporu,

2- 2019 Yılı Denetleme Kurulu Raporu,

3- 2019 Yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu,

4- 2020 Yılı Tahmini Bütçesi,

 

Divan Heyeti Başkanı                     Katip                              Katip

       Vural Çebi                             Ayşe  Çebi                     Mustafa  Çebi